جزئیات خبر


با حکم رییس هیات مدیره و رییس مجمع سازمان اقتصادی رضوی؛

سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی منصوب شد

سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی منصوب شد
1394/7/8

مهندس«رضا دبیدیان» با حکم مهندس مهدی عزیزیان، رییس هیات مدیره و رییس مجمع سازمان اقتصادی رضوی به عنوان سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی، در جلسه معارفه رضا دبیدیان، از سرپرست سابق شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی ، محمد جواد رجائیان تقدیر به عمل آمد.

در بخشی از این حکم بر تدوین و پیشنهاد استاندارد های روز در جهت ارتقاء کنترل، نظارت و ایجاد امنیت، توسعه کمی و کیفی خدمات در حوزه فناوری اطلاعات آستان قدس رضوی و شرکت های وابسته به سازمان اقتصادی و همچنین نوآوری در اجراء و ارایه خدمات به موقع و متناسب با نیاز ها و انتظارات مشتریان تاکید شده است.

287-94

نظر شما