جزئیات خبر


موفقیتی دیگر از شرکت فاوا رضوی؛

بایگانی دیجیتال و آرشیو الکترونیک؛ دسترسی سریع به مستندات

بایگانی دیجیتال و آرشیو الکترونیک؛ دسترسی سریع به مستندات
1395/7/18

سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی گفت: بایگانی دیجیتال و آرشیو الکترونیک؛ راهی برای دسترسی سریع به مستندات بایگانی شده است.

مهندس رضا دبیدیان در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: در دنیای امروز، از دست رفتن اسناد و تجربه های گذشته یک سازمان با حوادثی نظیر آتش سوزی، زلزله و ... غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوع امنیت با رویکرد حفاظت از دستکاری، حذف برگه ها از درون پرونده ها و جلوگیری از مخدوش شدن اسناد و پرونده ها، دیدگاه دیگر موجود در این زمینه به شمار می رود.

دبیدیان اضافه کرد: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، با هدف هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی، در پروژه های مختلف نرم افزاری، سرمایه گذاری کرده است.

وی یکی از پروژه های نرم افزاری این شرکت را سیستم بایگانی دیجیتال عنوان کرد و افزود: با تعریف ساختارهای مختلف بایگانی و ثبت مشخصات و تصویر اسناد متنوع در گروه بندی های معین، این نرم افزار، امکان دسترسی سریع به مستندات بایگانی را برای کاربران خود فراهم می آورد.

دبیدیان ادامه داد: سیستم بایگانی دیجیتال می تواند مکمل سیستم گردش مکاتبات الکترونیک باشد، مستندات مازاد بر مکاتبات را مدیریت کند و در صورت لزوم در اختیار کاربران خود قرار دهد.

سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی با اشاره به مراکزی که این نرم افزار در آن ها اجرا شده است، گفت: در حال حاضر نرم افزار مذکور در مراکز بزرگی از جمله بایگانی های مختلف سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و تعدادی از مناطق شهرداری مشهد مقدس مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.

233-95            

نظر شما