مأموریت


مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود شرکت ها و مؤسسات تابعه خود با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی کارکنان، بعنوان منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان، به هدایت و حمایت فعالیت های اقتصادی شرکت های زیر مجموعه خواهد پرداخت.
مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به منظور رشد، توسعه و افزایش سهم بازار خویش به استقرار مدل اقتصادی مناسب و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور و نیز سرمایه گذاری های پربازده مبتنی بر تکنولوژیهای نو، اعتبار نام رضوی و مزیت های رقابتی اهتمام خواهد داشت و تولیدات و خدمات خویش را با مطلوب ترین کیفیت در اختیار ذینفعان قرار خواهد داد.


دستاوردهای کلیدی عملکرد:

- بازده فروش: 18%.
- بازده حقوق صاحبان سهام: 33%.
- نیروی انسانی مستقیم شاغل: 6200 نفر.
- تولید سالیانه محصولات کشاورزی: بالغ بر 147 هزار تن.
- کل سطح اراضی در اختیار: بالغ بر 106 هزار هکتار.
- کل سطح اراضی زیر کشت: بالغ بر 27 هزار هکتار.
- کل سطح باغات در حال بهره برداری: بالغ بر 2500 هکتار.
- تولید سالیانه شیر صنعتی: بالغ بر 52 هزار تن.
- تولید سالیانه محصولات صنایع غذایی: بالغ بر 190 هزار تن.
- تولید سالیانه محصولات دارویی: بالغ بر 51 میلیون عدد.
- صادرات کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس: بالغ بر 6200 تن.
- احداث سالیانه راه و راه آهن: بالغ بر 50 کیلومتر.
- احداث سالیانه انواع ساختمان: بالغ بر 20 هزار متر مربع.
- احداث سالیانه انواع مصالح ساختمانی: بالغ بر 300 هزار متر مکعب.