چشم انداز


 تبديل شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات رضوي به يك شركت پويا، كارآمد، سودآور و پيشتاز در حوزه ICT بنحوي كه با اتكا بر دانايي محوري، نوآوري، خلاقيت، مشتري مداري و استفاده از فرصتهاي رقابتي و دارا بودن بالاترين شاخص هاي مالي در صنعت IT نزد تمامي مشتريان، رقبا و سهامداران يك شركت ممتازباشد.