معرفی


با توجه به رشد شتابان صنعت IT در كشور و نيز گسترش نيازهاي آستان قدس رضوي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شركت مشاوره وخدمات رايانه قدس رضوي در تاريخ 25/4/77 توسط آستان قدس رضوي و بمنظور ارائه انواع خدمات مبتني بر ICT به خانواده آستان قدس رضوي و ديگر بخشهاي جامعه تأسيس گرديد و با وجود نوپايي، در زماني كوتاه توانست جايگاهي شايسته در سطح استان و حتي كشور بيابد.

خط مشي كلي شركت ارائه محصولات و خدمات كيفي با قيمت مناسب مي باشد. ورود به بازار پروژه هاي بزرگ IT و تقويت مشارکت با بخش خصوصي به جهت ارتقاي توان فني و اجرايي شرکت و اصلاح ساختار سازماني شرکت به منظور حرکت به سمت ساختار پروژه محوري و توسعه بازار از اهداف مهم شرکت مي باشد .

شركت در حال حاضر با دراختيار داشتن حدود 60 نفر نيروي مجـرب در حوزه هاي سخت افزار ، شبکه و اینترنت، نرم افزار و پروژه هاي بزرگ IT فعاليت مي نمايد .

در سال 1387 ضمن تغيير نام شرکت به فناوري اطلاعات و ارتباطات رضوي حضور در پروژه هاي بزرگ IT کشور و سرمايه گذاري در اين حوزه ، در سر فصل فعاليتهاي کاري و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت شرکت قرار گرفت .

حسب پيگيريهاي به عمل آمده در سالهاي 1388 الي 1392 اقدامات عملياتي خوبي در جهت انعقاد قراردادهاي مشارکت و حضور در پروژه هاي بزرگ IT به عمل آمده که از آن جمله مي توان به تشکيل تيم توسعه و پياده سازي نرم افزار و ارائه راه حلهاي جامع، توليد و عرضه سامانه های "آرمان" و "روان" و پروژه هاي حوزه تبليغات الكترونيكي نام برد .